Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Duyurular » Anız yalmıyalım,yakanları uyaralım

Anız yalmıyalım,yakanları uyaralım

 

Birim alandan yüksek verim almak bölgeye uygun, yüksek verim potansiyeline sahip çeşitlerin kullanılması, tarımda makineleşmenin artması ve uygun kültürel işlemlerle mümkün olmaktadır. Tarımsal gelişmeler ve makineleşme ile birlikte son yıllarda anız yakılmasında da artış görülmektedir.
          Çiftçilerimiz tarlada anız ve kuru otları ekonomik değer taşımadığı ve tohum yatağı hazırlamayı zorlaştırdığı, çeşitli hastalıkların önlenmesi, böcek ve diğer zararlıların yok edilmesi ve daha yüksek verim alınacağı gerekçesi ile yaygın olarak yapmaktadır. Ancak bu yakma esnasında telafisi mümkün olmayan zararlar meydana gelmektedir. Bunlar;
 Toprağın yapısında ve bitki büyümesinde önemli fonksiyonları olan ve verdiğimiz gübrelerin alınmasında çok büyük öneme sahip olan organik maddeyi azaltmaktadır.
 Toprağın sıcaklığının yükselmesi sonucu toprağın mikrobiyolojik aktiviteleri gerilemekte ve biyolojik denge bozulmaktadır.
 Sıcağa dayanıklı patojenler hızla artmaktadır.
 Toprak su ve rüzgar erozyonuna daha hassas olmaktadır.
 Anız yangınları esnasında hava kirlenmekte ve zaman zaman karayollarında görüş azalmakta bu ise trafik kazaları ile can ve mal kayıplarına neden olmaktadır.
 Anız yangınları komşu tarlalardaki hasat edilmemiş ürünlere, traktörlere, meyve bahçelerine, bunların etrafındaki çitlere, telefon direklerine zarar vermekte ve en önemlisi de orman yangınlarına neden olmaktadır.
 Toprakta yaşayan bir çok yaban hayvanları ve böcekler yok edilmektedir.
 Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri bozulmakta ve toprak verimliliği düşmektedir.
          Ülkemiz için maddi ve manevi kayıplara neden olan anız yangınları kaybolan doğal kaynaklarla birlikte yanmış tarlalar vktır.e ormanlık alanlar kötü durum sergilemektedir. Bu durum Ülke ve Ülke Turizmini dahi olumsuz etkilemektedir.
İlimiz sınırları içerisinde 2013 yılı hasat sezonunda anız yangınlarının önlenmesinde uygulanacak esaslar ve yapılacak işlemlerle ilgili olarak 2013/(GTHB)2 nolu Valilik Tebliği yayınlanmıştır.
          Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı anız ve yol kenarlarındaki kuru otları yakmak yanlış ve kanunen yasaktır. Uymayanlar hakkında cezai işlemler yapılacaktır.


19.08.2013

Bu site Lifos iKobi hazır web sitesi sihirbazı kullanmaktadır.

Lifos Yazılım